X
Recepce: +420 581 830 811
menu
Hotel Valdes
Hotel Valdes Loučná nad Desnou
partnerský hotel

Historie


 
 
 
rezervace
Online
Příjezd:


Odjezd:


Příjezd   Odjezd
Kvě, 2019   Kvě, 2019
26   27
     
nabídka
Akční

Gotika

Jeden z nejstarších domů v Olomouci vznikl spojením 2-3 původních dřevěných středověkých domů, vystavěných v polovině 14. století. Přízemí postavené z vysokých gotických cihel vzniklo až v 15. století. Gotické období připomíná křížová klenba na salonku, základy sklepa - vinárna.

Renesance

Valená klenba na pokoji č. 105 dokazuje, že bylo přistaveno 1. patro, upraven vstupní mashaus z ul. Pavelčákové.

Baroko

Došlo ke zničení domu ve třicetileté válce a 1709 dům vyhořel – barokní úpravy se nedochovaly.

Klasicismus

Pískovcové schodiště, pravděpodobně vybudováno 2. patro.

Socialismus

V budově pod správou PBH jsou nájemní byty, střídají se zde provozovny služeb a úřadů. Budova je nešetrně opravována a dále chátrá až majitel PBH žádá o demolici, částečný odstřel budovy v roce 1987.

Demokracie

Sloup Nejsvětější Trojice

Je vůbec největším /32,2 m/ seskupením barokních soch /18 soch světců, 12 figur světlonošů, 6 reliéfů s polopostavami apoštolů, 4 chronogramy a 2 sousoší Nanebevzetí Panny Marie a Nejsvětější Trojice /v rámci jedné skulptury ve střední Evropě. Byl vybudován v letech 1716–1754 a všichni umělci a řemeslníci byli původem z Olomouce.

Sloup byl 9. září 1754 vysvěcen za velké slávy, jíž se zúčastnila také císařovna Marie Terezie se svým manželem Františkem I. Štěpánem Lotrinským.

1758 sloup několikrát zasažen koulemi z pruských děl. Olomoučtí občané se vydali v procesí žádat pruského generála Jamese Keitha, aby jeho vojáci na monument nestříleli, ten jim vyhověl a tuto událost připomíná napodobenina dělové koule vsazená do sloupu.

Jedním ze světců na sloupu je sv. Jan Sarkander, kněz umučený k smrti pro odmítnutí porušení zpovědního tajemství. Umístění jeho sochy bylo ve své době výjimečné a porušovalo tradici, protože Sarkander ještě nebyl ani blahoslaven, ani svatořečen. Svatořečen byl roku 1995 při příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II. v Olomouci.

Údajně existují podzemní chodby vedoucí od Sloupu Nejsvětější Trojice k jednotlivým kostelům (např. od sochy sv. Václava by snad měla vést chodba ke katedrále sv. Václava apod.). Další zajímavostí je i architektonická symetričnost kaple a zajímavá akustika, která údajně umožňuje, aby kázání uvnitř kaple bylo slyšitelné otevřenými okenními prostory na celé náměstí.

V roce 2000 jako jedno z vrcholných děl středoevropského baroka byl Sloup Nejsvětější Trojice zařazen mezi světové dědictví UNESCO.

Rytina Sloupu Nejsvětější Trojice

© Hotel Trinity 2015, All rights reserved
Tvorba WWW stránek Winternet